Tussentijdse toets voor het rijexamen

Om deel te nemen aan het verkeer in Nederland worden er hoge eisen gesteld aan iedere deelnemer. De examennormen van het CBR zijn daar vanzelfsprekend op afgestemd. Alleen kandidaten die zich goed hebben voorbereid, slagen voor het rij-examen. Een goede voorbereiding staat of valt met een gedegen rij-opleiding. Om beter voorbereid op het examen te komen, biedt het CBR de mogelijkheid om al tijdens je rij-opleiding te kijken of je op de goede weg zit. Daarvoor dient de zogeheten “Tussentijdse Toets” ook wel TTT genoemd.

Wat houdt de Tussentijdse Toets in?

Tijdens je rij-opleiding kan je bij het CBR een Tussentijdse Toets afleggen. Deze toets verloopt als een echt examen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens zo’n toets hoe het met jou rijvaardigheid is gesteld en of je al aan de eisen van het CBR voldoet. Na afloop van de toets krijgt je van de examinator en je rij-instructeur een advies over onderdelen waaraan je nog moet werken. Je weet dan precies waaraan je nog moet werken om je rij-opleiding te voltooien.

Omdat de toets hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je tijdens het examen te wachten staat. Eventuele nervositeit kan zo voor een belangrijk deel worden weggenomen. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door het afleggen van een Tussentijdse Toets (en na het opvolgen van de door examinator en rij-instructeur gegeven adviezen na toetsing) met ongeveer twintig procent stijgt.

Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de exameneisen. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een echt examen.

Vrijstelling

Je kunt voor het onderdeel bijzondere manoeuvres, zoals parkeren, omkeren, stop opdracht, hellingproef of vragen over de auto, vrijstelling verdienen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet je voor de bijzondere manoeuvres een positieve beoordeling behalen.

Adviesformulier

Na afloop van de toets krijgt je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop zijn dezelfde onderwerpen opgenomen als op het uitslagformulier van het examen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Je kan aan de hand van het formulier precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Neem het adviesformulier dat je na je Tussentijdse Toets krijgt mee als je op examen gaat. Dit is met name belangrijk als je vrijstelling heeft gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Wat heb je nodig om een Tussentijdse Toets af te leggen?

Om in aanmerking te komen voor de toets, moet je in het bezit zijn van:
– Geldig theoriecertificaat
– Geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of Europese identiteitskaart)

Wanneer legt u de Tussentijdse Toets af?

Jouw Rijschool bepaalt samen met jouw de datum en het tijdstip van de toets. Het spreekt voor zich dat een Tussentijdse Toets weinig zin heeft aan het begin van je rij-opleiding. Het CBR adviseert dan ook om de toets af te leggen als je ongeveer tweederde van de rij-opleiding achter de rug hebt.

Verkeersschool Tu Futuro wil de nadelen en voordelen van een Tussentijdse Toets noemen


Nadelen

Je kunt nooit je rijbewijs halen op een Tussentijdse Toets. Ook niet als je voor examen begrippen voldoende hebt gereden. Als je voor het 1e examen zakt ben je de vrijstelling kwijt en zal je het volgende examen gewoon weer de bijzondere manoeuvres moeten doen.


Voordelen

Een Tussentijdse Toets laat je op een minder gespannen manier kennis maken met de examinator van het CBR en de manier waarop een examen word afgenomen. Dit is in onze ogen wel een groot voordeel. Wanneer je graag dezelfde examinator op je daadwerkelijke examen wilt als op je Tussentijdse Toets is het mogelijk om dit aan te vragen bij het CBR. Uiteraard ben je vrij om te kiezen of je wel of geen Tussentijdse Toets wilt. Bij twijfel of eventuele vragen over de Tussentijdse Toets kan je natuurlijk altijd contact op nemen met je rij-instructeur of de Rijschool.

Volg ons op instagram

Back to Top